Uklízíme Česko - tedy my hlavně stráň u sokolky

Autor: tk <tkucera@sokolvlasim.cz>, Téma: Pozvánky, Vydáno dne: 01. 04. 2019

Jaro už je v rozpuku, a třebaže listí jsme zvládli už na podzim, okolí sokolovny zapadalo větvemi a odpadky. Přítrž tomu uděláme již brzy a hlavně voláme všechny, kdo si troufnou na stráň nad Benzinou a bazarem - je tam spousta větví a stromků k odvozu

Přijďte 13.4. ve 14h k sokolovně pomáhat

Čeká vás:
- občerstvení po práci
- dostatek tekutin
- základní nářadí

Sebou ideálně:
- hrábě a košťata na tu záplavu větví
- nůžky na živý plot, pro očištění plotů od okolních náletů
- rukavice proti puchýřům a teky na odpadky

... a ti nejmenší chuť pomáhat - posbírané větvičky odměníme buřtíkem

„Jedna ženská vidí často dál, než pět mužských s dalekohledem.“ Jan Werich