Novinky 01/02

Autor: tk <tkucera@sokolvlasim.cz>, Téma: Baseball/Softball, Vydáno dne: 12. 08. 2001

Konec prázdnin opět přináší některé nové akce a novinky:
Chystáme pro veřejnost Turnaj kolemjdoucích a jedno přátelské utkání nebo miniturnaj sehrajeme pravděpodobně mimo domácí území.
Letních setkání o útercích trochu poznamenal čas dovolených, a tak jsme sporadické návštěvy kadetů spíš improvizovaně zapojovali do našich tréninků. Doufejme, že se počty rozšíří a umožní jejich speciální tréninky.